Dacel Mühendislik

Ana Sayfa > Hizmetler > Endüstriyel Network

Endüstriyel Network

Ethernet’in günümüz iletişim ve bilgi işlem sistemlerinde kullanılan teknolojinin yaygın olması ve sürekli iyileştirme faaliyetleri açısından Ethernet oldukça avantajlıdır. Hali hazırda Fast Ethernet (100Mbit/s) bir çok endüstri için (fabrika, proses ve malzeme işleme otomasyonu) standart haline gelmiştir ve Gigabit Ethernet (1000Mbit/s)  ise  popüler  olmaya  devam  etmektedir. 

Yüksek  hızlı  versiyonlar  her  zaman  kendinden  önceki  versiyonları destekleyerek, Ethernet’in güncellemeler konusunda esnekliğini göstermektedir. Hirschmann’ın yüksek hızlı HIPER-RING redundant (<10ms) mekanizması ve BAT54 redundant wireless çözümleri gelişmeye, yeni uygulamalar ortaya koymaya devam etmektedir. EAGLE Firewall/Router ile sıkı korunan veri ağları için erişim koruması sağlar ve hayati derecede önemli olan mevcut güvenlik teknolojilerini destekler.

Haberleşme, yerel alanlardan çok artık fabrika, proses, taşıma, trafo ve kontrol merkezlerine kadar uzandığından, Hirschmann Endüstriyel Network ekipmanları size kesin iletişim ve koruma sağlar.