Dacel Mühendislik

Ana Sayfa > Ürünler >

�r�nler

  • ERP (Enterprise Resources Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması); organizasyonunuzun farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı bilgiyi entegre ederek tek bir kontrol sistemine çevirir. Bu sayede farklı departmanlar enformasyonu birbirlerinden kopuk ve habersiz bir şekilde yönetmek yerine aynı veri tabanını ve aynı verileri kullanır hale gelirler. Bu da kuruluşunuzda herkesin aynı bilgiye bakması ve aynı dili konuşması demektir.
  • Üretim yönetimi, bilgi toplama, kalite yönetimi, ürün izleme ve diğer cihazlar ile bağlantı söz konusu olduğunda; yapılacak en ufak bir hata size çok pahalıya mal olabilir.
    Düşük maliyet ve yüksek verimlilik amaçları doğrultusunda hızlı üretim yapabilmek için mükemmel bir araç var : MES
    MES; üretim sürecinde devrim yaratarak, hızlı analizler yapılabilmesine ve doğru zamanda doğru kararları kolaylıkla alabilmeye olanak tanıyor.
    Ayrıca, ERP ve SCADA katmanıyla tam entegrasyon sağlayarak, yönetime seri ve güvenilir raporlama fırsatı veriyor. Başka bir deyişle MES, düşük maliyetli; ancak daha kaliteli ve yüksek verimli üretim anlamına geliyor.
  • SPC (İstatistiksel Proses Kontrol): İstatistiksel proses kontrolü, bir prosesten çıktı olarak alınan ürünlerin ölçülerek, istenen özelliklere uyup uymadığını belirleyen ve karar destek sistemlerine girdi oluşturmasını sağlayan bir geri bildirim döngüsüdür. Bu düzen, sadece ürünlerin kontrol edilmesini değil, aynı zamanda prosesin sürekli olarak kontrol edilmesini ve geliştirilmesini sağlar. Herhangi bir üretim prosesinden çekilen örneklemelere dayanarak, proses hakkında çıkarımda bulunulmasından başka, hizmet üreten bir sisteme ilişkin de benzer bir çıkarımın yapılması mümkündür.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ : Temel hedefimiz; müşterilerimize otomasyon piramidin tamamını kapsayan çözümler sunmaktır.

Ürünler