Dacel Mühendislik

Ana Sayfa > Ürünler > Konnektörler ve Dağıtım Kutuları > LUMBERG > Dağıtım Kutuları için Kordsetler

Kordsetler, Çift Sonlu Konnektörler

Kordsetler, Çift Sonlu Konnektörler

Aktüatörler, Sensörler ve Dağıtım Kutuları için Kordsetler, Erkek-Dişi Çift Sonlu Kablolu Konnektörler,

�r�n Spesifikasyonlar�

Aktüatörlere konforlu bağlantı ve aktif ya da pasif dağıtım kutularına sensör veya valf bağlantıları için geniş bir çeşitlilikte her iki tarafı da hazır kalıp döküm konnektörlerimiz mevcuttur.Bunların yapıları M8, kombine FIXCON/M12 ve M23 dişli sağlam ve kompakt dairesel konnektörler ve valf konnektörlerinden oluşur ( A, B, ve C tipinde ).Tüm kablolar çok yüksek mekanik ve kimyasal kararlılık sağlayan bir şekilde karakterize edilmişlerdir.

 

�r�n Foto�raflar�
�r�n D�k�manlar�
A��klamaD�k�man
Kodsetler, Çift Sonlu Konnektörler Ürün BroşürüAdobe PDF D�k�man�  (PDF)
�nemli hat�rlatma
Yukar�daki belgeler sadece Adobe Acrobat Reader program� vas�tas� ile a��labilir. Bu belgeleri sorunsuzca g�r�nt�leyebimeniz i�in Adobe Acrobat Reader program�n� ilgili linkten indirip, bilgisayar�n�za kurmu� olmal�s�n�z.
�r�n Sertifikalar�

�r�ne ait sertifika bulunamam��t�r.

Ürünler