Dacel Mühendislik

Ana Sayfa > Ürünler > Vision Görüntü İşleme > Vision Sensörleri

IVU Vision Sensörü

IVU Vision Sensörü

IVU imaj sensorü bir fotoelektrik sensorün basitliğiyle akıllı bir vision sensörünün birleştirilmiş halidir, geniş bir çeşitlilikte karmaşık uygulamaların çözümü için güçlü ve yetenekli bir üründür. Kolay konfigürasyon için önceden yüklenmiş fonksiyonlarıyla ilk kez kullananlar dahi herhangi bir eğitime gerek duymaksızın dakikalar içinde kurup çalıştırabilir. Dokunmatik ekran ve arayüzü kullanarak denetim parametreleri PC olmadan kolayca konfigure edilip hızlıca yerleştirilebilir.

�r�n Etiketleri:   vision kameralı kontrol sistemi vision system kameralı denetim vision kameralı kontrol sistemi görsel denetimi kalite kontrol sistemi

�r�n Spesifikasyonlar�
  • Entegre dokunmatik ekranı sayesinde, ayarlama, ürün değiştirme ve izleme için PC gerektirmez.
  • Kolayca ayarlanır; IVU'yu bağla, sensor tipini seç, resim yakala, inspection parametrelerini ayarla..
  • Gelişmiş arayüz ve kapasite: menu-temelli arayüz sayesinde  denetim parametrelerini kolay ve hızlıca ayarlayabilirsiniz.
  • 3 gelişmiş sensör bir cihazda: bir Match sensorü, bir Area sensorü, ve bir Hareketli Area sensorü
  • Sezgisel arayüz ve gelişmiş özellikler sayesinde güçlü denetim yetenekleri kolayca yapabilirsiniz
  • Emulator programı uygulamanızı/testinizi offline çalıştımanızı sağlar.
  • Kompak sağlam yapı, entegre halka ışık seçenekleri (kırmızı, mavi, yeşil ve infrared)
�r�n Foto�raflar�
�r�n D�k�manlar�
A��klamaD�k�man
Teknik Doküman (Türkçe)Adobe PDF D�k�man�  (PDF)
Ürün BroşürüAdobe PDF D�k�man�  (PDF)
Ürün Broşürü (Türkçe)Adobe PDF D�k�man�  (PDF)
�nemli hat�rlatma
Yukar�daki belgeler sadece Adobe Acrobat Reader program� vas�tas� ile a��labilir. Bu belgeleri sorunsuzca g�r�nt�leyebimeniz i�in Adobe Acrobat Reader program�n� ilgili linkten indirip, bilgisayar�n�za kurmu� olmal�s�n�z.
�r�n Sertifikalar�

�r�ne ait sertifika bulunamam��t�r.

Ürünler